error_reporting(0); Rezumat | Birth of Ideas

Rezumat


Antreprenoriatul este în primul rând un ansamblu de atitudini. Acesta influențează motivația și capacitatea unui individ, în mod independent sau în cadrul unei organizații, să identifice o oportunitate și să o valorifice, cu scopul de a produce o valoare nouă sau de a obține succes economic. Este nevoie de creativitate sau inovație pentru a intra sau a concura într-o piață existentă, pentru a schimba sau chiar pentru a crea o nouă piață. Pentru a transforma o idee de afaceri în succes, este necesară abilitatea de a combina creativitatea sau inovația cu o bună gestionare, cu scopul de a optimiza dezvoltarea acesteia pe parcursul tuturor fazelor ciclului său de viață.

Planul de Acțiune pentru Antreprenoriat își propune să ofere suport și să încurajeze mai multe persoane să înceapă o afacere prosperă, ajutându-le să-și realizeze pe deplin ambițiile, prin furnizarea unui mediu de afaceri favorabil. Pentru a contribui la acțiunile de sprijinire a antreprenoriatului, Comisia Europeană va acționa în cinci domenii politice strategice, identificând ca fiind esențială stimularea dinamismului antreprenorial actual din UE și promovarea unui ansamblu de atitudini corecte. Consultarea publică a subliniat necesitatea unei mai bune aprecieri a antreprenorilor și o mai mare conștientizare a existenței unei cariere în antreprenoriat. Comisia va sprijini împreună cu statele membre promovarea antreprenoriatului, prezentând modele creative și subliniind comportamente responsabile ale unor antreprenori de succes, care respectă atât nevoile prezente cât și cele viitoare ale societăților noastre.

Proiectul ”Birth of Ideas” se adresează unor trei mari grupuri țintă: viitoriilor antreprenori, tinerilor și grupurilor/asociațiilor/agențiilor locale de acțiune.

Următoarele obiective au fost definite de către partenerii proiectului:

  • Formarea agenților sociali și economici pentru promovarea creativității și analiza experiențelor rurale ale antreprenorilor de succes;
  • Formarea tinerilor antreprenori din zonele rurale;
  • Facilitarea accesului la formare prin oferirea de Resurse Educaționale Deschise adaptate pentru cursanți individuali;
  • Promovarea furnizării de competențe cheie cursanților, coerente cu problemele legate de angajare, în special privind spiritul de inițiativă și antreprenoriat;
  • Consolidarea capacităților instituțiilor ce activează în domeniul educației adulților, cu scopul de a oferi formare de înaltă calitate, pentru cursanți individuali, provenind din medii defavorizate, precum tinerii din mediul rural;
  • Să sprijine dezvoltarea profesională a personalului organizațiilor ce activează în domeniul educației adulților, prin introducerea de noi metode inovatoare de învățământ: Resursele Educaționale Deschise;
  • Creșterea gradului de conștientizare a opțiunilor oferite de către moștenirea rurală;
  • Menținerea populației rurale și prevenirea migrației în marile orașe;
  • Creșterea economică a zonelor rurale;
  • Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+,  with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube