error_reporting(0); Produse intelectuale | Birth of Ideas

Produse intelectuale


Produsul intelectual 1: Modelul inovator pentru formarea aptitudinilor creative ale tinerilor întreprinzători din mediul rural (modelul IMCRA)

Principalul obiectiv al modelului IMCRA este să ofere suport reintegrării tinerilor cursanți cu condiții precare și oportunități reduse pe piața muncii.

Obiectivele sunt, după cum urmează:

  • Să contribuie la reducerea numărului de persoane cu un nivel de calificare scăzut, prin actualizarea aptitudinilor creative și coerente ale acestora, necesare pieței de muncă;
  • Să crească motivația persoanelor din medii dezavantajate și cu oportunități reduse pentru a putea fi integrate pe piața muncii folosind o abordare participativă bazată pe posibilitățile zonelor rurale;
  • Să îmbunătățească accesul la formarea profesională a persoanelor cu condiții precare, oferindu-le oportunități de învățare, adaptate pentru cursanții individuali, bazate pe Resurse Educaționale Deschise;
  • Să promoveze adoptarea unor practici inovatoare în formarea profesională, prin sprijinirea învățării participative și prin folosirea Resurselor Educaționale Deschise;
  • Să crească motivația persoanelor din medii defavorizate și cu mai puține oportunități, prin intermediul învățării formale și non-formale.

Produsul intelectual 2: Modelul inovativ pentru modernizarea organizației, sprijinind spiritul antreprenorial în zonele rurale (modelul OMRA)

Principalul scop al modelului OMRA este de a pregăti organizațiile ce activează în domeniul educației adulților și angajații acestora, pentru implementarea unor noi metode și instrumente educaționale propuse de modelul IMCRA.

Obiectivele sunt, după cum urmează:

  • Să consolideze capacitățile organizațiilor ce activează în domeniul educației adulților, cu scopul de a oferi formare de înaltă calitate, pentru cursanți individuali, provenind din medii defavorizate, precum tinerii din mediul rural;
  • Să sprijine dezvoltarea profesională a personalului organizațiilor ce activează în domeniul educației adulților, prin introducerea de noi metode inovatoare de învățământ: Resursele Educaționale Deschise;
  • Să sprijine participarea în procesul de învățare și de angajare a persoanelor din medii defavorizate și cu mai puține oportunități, precum tinerii din mediul rural, prin dezvoltarea serviciilor de formare profesională;
  • Să consolideze legăturile dintre organizațiile ce activează în domeniul educației adulților, grupurile/asociațiile/agențiile locale de acțiune, afaceri întreprinderi, cu scopul de a spori relevanța ofertei de învățare legate de ocuparea forței de muncă.

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+,  with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube