Asociația pentru Dezvoltare Rurală ``Campiña de Jerez``

Asociația pentru Dezvoltare Rurală ``Campiña de Jerez``

Asociația pentru Dezvoltare Rurală „Campiña de Jerez” are, de la începutul activității sale, o viziune incluzivă și participativă. S-a realizat un proces socio-economic de revitalizare vizat în principal către cei tineri. Această activitate a sporit resursele locale, ducând la îmbunătățirea structurilor de cooperare, la inovarea afacerilor, la o producție de calitate și la respect pentru mediul înconjurător. În toți acești ani, am lansat mai multe proiecte în calitate de coordonatori sau parteneri (în cadrul unor programe precum Leader, Leader+, LeaderA, etc.). Cu aceste proiecte am reușit să îmbunătățim percepția contextului lor local, prevenind migrarea resurselor umane din mediul rural și stabilirea populației tinere pe teritoriul nostru.

www.jerezrural.com

Equipo Funámbula

Equipo Funámbula

De peste zece ani, Equipo Funámbula se implică în diferite activități legate de dezvoltarea rurală, activități de implementare în cadrul unor diferite programe europene precum : Equal, Leader, Leader +, LeaderA, POCTEFEX, etc.). Datorită acestor proiecte, am dobândit experiență în dezvoltarea și evaluarea acțiunilor. Equipo Funámbula se concentrează pe consilierea zonelor rurale și urbane ce sprijină tinerii întreprinzători. Pentru a facilita consilierea, Equipo Funámbula a dezvoltat un software specializat, care a fost implementat la nivel regional (Funámbula Project, SAVIA și CREAR). Aceste sisteme se bazează pe analiza calitativă și cantitativă a proiectelor sociale și a proiectelor de afaceri. Pe de altă parte, a creat sisteme de formare profesională pentru antreprenori, cursuri, acțiuni față-n față și activități online. Aceste activități au fost direcționate către organizații precum asociații și agenții locale de acțiune, Camera de Comerț, profesori.

www.funambula.es

Asociația de formare Bulgaria

Asociația de formare Bulgaria

Asociația de formare Bulgaria a organizat peste 300 de workshop-uri, vizite profesionale, seminarii, cursuri de limbă și o serie de schimburi culturale prin programul ”Youth in Action”. Pentru participanții proiectelor Erasmus+ Mobility, TRAINING BULGARIA selectează plasarea la locuri de muncă din cadrul unor companii bulgare, pentru studenți și tineri din țări precum Spania, Franța, Italia și alte țări europene. Pentru cursanți organizează transferuri, cursuri de limbă, cazare în timpul stagiilor, vizite în locuri culturale și istorice, și facilitează integrarea acestora în mediile noi. Asociația asigură o monitorizare zilnică a tuturor activităților cursanților pentru a ajuta la integrarea lor și la schimbul intercultural.

www.bulgariatraining.bg

ARID Lacjum

ARID Lacjum

ARID Lacjum are o vastă experiență în domeniul adresat de către proiect. Asociația a fost partener în cadrul unor proiecte Leonardo da Vinci cu subiecte precum albine și apicultură. Proiectul a fost finalizat cu mare succes și, printre altele, au fost tipărite manuale pentru apicultori. Asociația a fost, de asemenea, partener al altor proiecte relevante pentru agricultură, și a oferit sprijin pentru procesul de dezvoltare multifuncțională a politicilor de antreprenoriat și diversitate, pentru veniturile populației din mediul rural, a popularizat proiectele privind protecția mediului, pune în aplicare metoder moderne de management,luând în considerare criteriile calitative și economice ale pieței, revitalizând zonele rurale bazate pe valori culturale tradiționale.

www.lacjum.org

Hof und Leben GmbH

Hof und Leben GmbH

Hof und Leben GmbH aduce o valoare adăugată proiectului prin expertiza sa în consultanța întreprinderilor familiale din sectorul agriculturii/ mediului rural, dobândită în ultimii 6 ani. Hul consultă producători de produse alimentare precum și producători de energie, și sprijină concepte antreprenoriale inovatoare, ajutând la punerea în funcțiune a unor noi întreprinderi de-a lungul activității sale, precum și la optimizarea metodelor existente în afacerile din agricultură și economia rurală. Hul are experiență în aceste domenii, și în special cunoștințe despre motivele succesului în întreprinderile familiale.

www.hofundleben.de

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente –CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente –CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente –CPIP este un ONG românesc ce activează în domeniul învățării pe tot parcursul vieții din anul 2005. CPIP se angajează să includă principiul egalității de șanse pentru toți cetățenii în politicile publice și practicile asociate, ca parte integrantă a democratizării și a creării unei societăți deschise, în scopul de a redefini statutul și de a îmbunătăți spiritul antreprenorial și oportunitățile pentru tineri. Organizația sprijină oportunități și derulează proiecte și programe ce au drept scop cooperarea și inovarea bunelor practici în acest domeniu. Obiectivul principal al CPIP este de a promova învățarea pe tot parcursul vieții prin intermediul tuturor factorilor decizionali și părților interesate. Acest lucru se face prin participarea la diverse inițiative europene și apoi prin integrarea produselor dezvoltate și rezultatelor în activitățile regionale. CPIP implementează proiecte și programe referitoare la:

  • Oportunități de învățare pentru Dezvoltarea Rurală; zonele rurale pot oferi alternative pentru activități durabile și pentru crearea de locuri de muncă.
  • Sănătatea și securitatea muncii în mediul rural;
  • Formarea profesorilor în a folosi tehnologiile mobile (portabile) din cadrul educației școlare din mediul rural și urban.

www.cpip.ro

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+, with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube