error_reporting(0); Birth of Ideas
Slide background
Slide background
Slide background

Bun venit!


Planul de Acțiune pentru Antreprenoriat își propune să ofere suport și să încurajeze mai multe persoane să înceapă o afacere prosperă, ajutându-le să-și realizeze pe deplin ambițiile, prin furnizarea unui mediu de afaceri favorabil. Proiectul “Birth of Ideas” are drept scop susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului, prezentând modele creative și subliniind comportamente responsabile ale unor antreprenori de succes, care respectă atât nevoile prezente cât și cele viitoare, în special ale tinerilor ce locuiesc în mediul rural.

 • CINE SUNTEM?
 • CE FACEM?
 • CUM FACEM?

Un parteneriat European suficient de mare și divers pentru a incorpora medii culturale, educaționale, sociale și economice, limbi și experiențe diverse.

Parteneriatul reflectă ONG-uri și companii europene și naționale, pentru a aduce împreună practicanți relevanți și cu experiență spre a stimula antreprenoriatul, prezentând modelele de proiecte creative și subliniind comportamente responsabile ale unor antreprenori de succes, care respectă atât nevoile prezente cât și cele viitoare, în special ale tinerilor ce locuiesc în mediul rural.

Acest proiect aplică principii inovatoare, întrucât oferă noi metode educaționale de lucru, vizând organizații ce activează în domeniul educației adulților.

Proiectul este dezvoltat pentru a facilita procesul de instruire destinat agențiilor economice și sociale legate de spiritul antreprenorial, cum ar fi grupuri locale de acțiune (GLA), companii, asociații, ONG-uri, prin analiza experiențelor de antreprenoriat în zonele rurale și prin formare de abilități creative.

Proiectul “Birth of Ideas” are drept scop susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului, prezentând modele creative și subliniind comportamente responsabile ale unor antreprenori de succes, care respectă atât nevoile prezente cât și cele viitoare, în special ale tinerilor ce locuiesc în mediul rural. ”The Green Paper”. Antreprenoriatul în Europa (Bruxelles, 21.1.2003 COM (2003) 27 final) și Planul de Acțiune: Agenda Europeană pentru Antreprenoriat. Bruxelles, 11.02.2004, prezintă necesitatea de a acționa în domeniul antreprenoriatului.

Proiectul are o legătură puternică cu politicile europene pentru educație și pentru ocuparea forței de muncă. Strategia „Europa 2020” stabilește drept obiectiv creșterea angajabilității până la 75% a populației de vârstă activă (20-64 ani). Comisia Europeană sprijină afirmația conform căreia dezvoltarea și creșterea angajabilității depinde în mod esențial de aptitudinile adecvate și necesare pieței muncii pe care populația sa trebuie să le dețină.

Proiectul ”Birth of Ideas” este inovativ, întrucât produce un model de învățare inovativ (O1), cu scopul de a promova spiritul de antreprenoriat al cursanților cu mai puține oportunități pe piața muncii, precum tinerii din zonele rurale, prin stimularea creativității și analiza experiențelor antreprenoriatului rural.

Modelul este un complex de două instrumente de învățare accesibile, interconectate, on-line, ajutând organizațiile ce activează în domeniul educației adulților în a stimula antreprenoriatul: Analiza experiențelor și tehnicilor antreprenoriale rurale și formarea de aptitudini creative.

Proiectul ”Birth of Ideas” se concentrează asupra procesului de creare a ideilor, folosind tehnici de creativitate și analiză a experiențelor în zonele rurale, adaptând metodologia tinerilor antreprenori. Proiectul va crea materiale ce stimulează creativitatea și analiza oportunităților pentru tinerii din mediul rural. Materialele vor conține limbaj audio-vizual și vor fi folosite în formarea agenților rurali sociali care sunt în contact cu acești tineri. Acest proiect consolidează politica de dezvoltare rurală ce a fost gestionată de către grupul coordonator și de toate instrumentele de dezvoltare rurală organizate de către UE (LIDERA, LEADER sau programele LEADER+). Astfel, educația antreprenorială a tinerilor reprezintă o axă prioritară.

Despre proiect


Rezumat

Antreprenoriatul este în primul rând un ansamblu de atitudini. Acesta influențează motivația și capacitatea unui individ, în mod independent sau în cadrul unei organizații, să identifice o oportunitate și să o valorifice, cu scopul de a produce o valoare nouă sau de a obține succes economic. Este nevoie de creativitate sau inovație pentru a intra sau a concura într-o piață existentă, pentru a schimba sau chiar pentru a crea o nouă piață. Pentru a transforma o idee de afaceri în succes, este necesară abilitatea de a combina creativitatea sau inovația cu o bună gestionare, cu scopul de a optimiza dezvoltarea acesteia pe parcursul tuturor fazelor ciclului său de viață.

read more

Strategie

Cu scopul de a atinge obiectivele proiectului ”Birth of Ideas”, două produse intelectuale vor fi dezvoltate:

 • Un model inovator pentru formarea aptitudinilor creative ale tinerilor întreprinzători din mediul rural (modelul IMCRA – O1);
 • Model inovativ pentru modernizarea organizației, sprijinind spiritul antreprenorial în zonele rurale (modelul OMRA – O2), cu scopul de a asigura punerea efectivă în aplicare a noilor metode și instrumente dezvoltate în cadrul modelului IMCRA.

read more

Produse intelectuale

Principalul obiectiv al modelului IMCRA este să ofere suport reintegrării tinerilor cursanți cu condiții precare și oportunități reduse pe piața muncii.

Obiectivele sunt, după cum urmează:

 • Să contribuie la reducerea numărului de persoane cu un nivel de calificare scăzut, prin actualizarea aptitudinilor creative și coerente ale acestora, necesare pieței de muncă;
 • Să crească motivația persoanelor din medii dezavantajate și cu oportunități reduse pentru a putea fi integrate pe piața muncii folosind o abordare participativă bazată pe posibilitățile zonelor rurale;

read more

 • O1. Modelul inovator pentru formarea aptitudinilor creative ale tinerilor întreprinzători din mediul rural (modelul IMCRA)
 • O2. Modelul inovativ pentru modernizarea organizației, sprijinind spiritul antreprenorial în zonele rurale (modelul OMRA)

Principalul obiectiv al modelului IMCRA este să ofere suport reintegrării tinerilor cursanți cu condiții precare și oportunități reduse pe piața muncii.

Obiectivele sunt, după cum urmează:

 • Să contribuie la reducerea numărului de persoane cu un nivel de calificare scăzut, prin actualizarea aptitudinilor creative și coerente ale acestora, necesare pieței de muncă;
 • Să crească motivația persoanelor din medii dezavantajate și cu oportunități reduse pentru a putea fi integrate pe piața muncii folosind o abordare participativă bazată pe posibilitățile zonelor rurale;
 • Să îmbunătățească accesul la formarea profesională a persoanelor cu condiții precare, oferindu-le oportunități de învățare, adaptate pentru cursanții individuali, bazate pe Resurse Educaționale Deschise;
 • Să promoveze adoptarea unor practici inovatoare în formarea profesională, prin sprijinirea învățării participative și prin folosirea Resurselor Educaționale Deschise;
 • Să crească motivația persoanelor din medii defavorizate și cu mai puține oportunități, prin intermediul învățării formale și non-formale.

Principalul scop al modelului OMRA este de a pregăti organizațiile ce activează în domeniul educației adulților și angajații acestora, pentru implementarea unor noi metode și instrumente educaționale propuse de modelul IMCRA.

biectivele sunt, după cum urmează:

 • Să consolideze capacitățile organizațiilor ce activează în domeniul educației adulților, cu scopul de a oferi formare de înaltă calitate, pentru cursanți individuali, provenind din medii defavorizate, precum tinerii din mediul rural;
 • Să sprijine dezvoltarea profesională a personalului organizațiilor ce activează în domeniul educației adulților, prin introducerea de noi metode inovatoare de învățământ: Resursele Educaționale Deschise;
 • Să sprijine participarea în procesul de învățare și de angajare a persoanelor din medii defavorizate și cu mai puține oportunități, precum tinerii din mediul rural, prin dezvoltarea serviciilor de formare profesională;
 • Să consolideze legăturile dintre organizațiile ce activează în domeniul educației adulților, grupurile/asociațiile/agențiile locale de acțiune, afaceri întreprinderi, cu scopul de a spori relevanța ofertei de învățare legate de ocuparea forței de muncă.

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+, with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube