error_reporting(0); Strategia | Birth of Ideas

Strategia


Dążąc do osiągnięcia celów projektu opracowano dwa główne produkty intelektualne:

  • Innowacyjny model szkolenia twórczych umiejętności młodych przedsiębiorców na obszarach wiejskich i analiza doświadczeń biznesowych (model IMCRA) (O1).
  • Innowacyjny model, organizacja modernizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (model OMRA) (O2), w celu zapewnienia skutecznego wdrażania nowych metod i narzędzi opracowanych w ramach modelu IMCRA.

Konieczność prowadzonych badań poza granicami kraju jest oparta na ocenie czynników partnerów z obszarów wiejskich, które zwracają uwagę na fakt, niski procent zatrudniania młodych ludzi na rynku pracy. Aby poprawić wymianę i przekazywanie doświadczeń, które przyczynią się do poprawy tej sytuacji projekt proponuje narzędzia pozwalające na założenie własnej firmy.

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+,  with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube