error_reporting(0); Podsumowanie | Birth of Ideas

Podsumowanie


Przedsiębiorczość to przede wszystkim nastawienie. Obejmuje ono indywidualną motywację i zdolności, niezależnie lub w ramach organizacji, a ma na celu określenie możliwości i realizacji przedsięwzięcia do wytworzenia nowych wartości lub sukcesu gospodarczego. Podejście to stosuje kreatywność lub innowację, aby wejść i konkurować w istniejącym rynku, zmienić lub nawet stworzyć nowy rynek. Aby zamienić pomysł na skuteczny biznes wymagane są zdolności do łączenia kreatywności lub innowacji z racjonalnym zarządzaniem i dostosowaniem firmy do optymalizacji jej rozwoju.

Plan działania na rzecz przedsiębiorczości stawia sobie za cel zachęcenie ludzi do zakładania firm i pomoc przedsiębiorcom w rozwoju, pomagając im w pełni realizować swoje ambicje oraz zapewnienie sprzyjających warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dalszego programu przedsiębiorczości, Komisja będzie odnosić się w pięciu strategicznych obszarach polityki. W Zielonej Księdze uznano, że zasadnicze znaczenie dla zwiększenia bieżącej dynamiki przedsiębiorczości w UE, w tym przedsiębiorczości ma świadomość przedsiębiorczości. W toku konsultacji publicznych podkreślono potrzebę lepszego wsparcia przedsiębiorców i większej świadomości kariery jako przedsiębiorcy. Komisja wraz z państwami członkowskimi w ramach otwartej metody koordynacji, wspierania przedsiębiorczości, prezentuje wzorce i podkreśla odpowiedzialne zachowanie wielu przedsiębiorców, którzy szanują zarówno dzisiejsze i przyszłe potrzeb naszych społeczeństw.

Projekt „Birth of Ideas” ma trzech głównych obiorców: potencjalnego przedsiębiorcę, grupę młodzieży i personel LGD. Następujące cele zostały zdefiniowane przez partnerów projektu:

 • Szkolenie doradców społecznych i ekonomicznych dla promowania kreatywności i analizowania doświadczeń wiejskich przedsiębiorców.
 • szkolenie młodych przedsiębiorców z obszarów wiejskich;
 • ułatwienie dostępu do kształcenia czynników społecznych i gospodarczych, oferując szkolenia online oparte na otwartych zasobach edukacyjnych (OER) dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.
 • podniesienie świadomości na temat samozatrudnienia młodych ludzi na obszarach wiejskich.
 • pobudzanie kompetencji kluczowych spójnych z kwestiami związanymi z zatrudnieniem dorosłych uczących się, zwłaszcza w sensie inicjatywy i przedsiębiorczości.
 • zwiększenie możliwości edukacji dorosłych poprzez organizacje działające w dziedzinie szkoleń związanych z zatrudnieniem oraz zaoferowanie szkoleń ICT opartych na wysokiej jakości dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów ze środowisk o mniejszych szansach jak np. obszary wiejskie
 • wzmocnienie rozwoju zawodowego pracowników organizacji szkoleniowych poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych metod kształcenia: Otwarte zasoby edukacyjne (OER), mieszane podejście i nową rolę trenera jako czynnika ułatwiającego naukę.
 • podniesienie świadomości na temat możliwości oferowanych przez wiejskie dziedzictwo kulturowe.
 • zapobieganie migracji ludności do dużych miast.
 • pobudzenie gospodarki obszarów wiejskich.
 • poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+,  with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube