Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi ``Campiña de Jerez``

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi ``Campiña de Jerez``

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Campiña de Jerez” od powstania przedstawia wizję integracyjną. Prowadzi proces rewitalizacji społeczno-gospodarczej ukierunkowane głównie na młodych ludzi. Praca ta wzmocniona lokalnymi zasobami, poprawą struktur spółdzielczych, innowacji biznesowych, jakością produkcji i szacunku dla środowiska. Stowarzyszenie ma wiele projektów rozpoczętych jak koordynator lub partner. Dzięki tym projektom udało się poprawić postrzeganie zalet pozostawania na wsi w kontekście lokalnym przez uczestnictwo w szkoleniach, co zapobiega migracji ludzi z obszarów wiejskich do miast.

www.jerezrural.com

Equipo Funámbula

Equipo Funámbula

Przez ponad dziesięć lat, Equipo Funámbula działa w rozwoju różnych działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, działań w ramach różnych programów europejskich wykonawczych (Equal, Leader Leader +, Lidera, POCTEFEX, …). Dzięki tym projektom Zdobyliśmy doświadczenie w rozwoju i ocenie działań. Equipo Funámbula koncentruje się na doradztwie na obszarach wiejskich i miejskich, które wspierają młodych agentów przedsiębiorców. Aby ułatwić poradnictwo Equipo Funámbula opracowała specjalne oprogramowanie, które zostało wdrożone na poziomie regionalnym (Funámbula Project SAVIA i Crear). Systemy te opierają się na jakościowej i ilościowej analizie projektów społecznych i biznesowych. Z drugiej strony, stworzyliśmy systemy szkoleniowe dla przedsiębiorców.

www.funambula.es

Stowarzyszenie Bułgarskie Szkolenia

Stowarzyszenie Bułgarskie Szkolenia

Stowarzyszenie Bułgarskie Szkolenia zorganizowało ponad 300 warsztatów, profesjonalne wizyty, seminaria, kursy językowe i szereg wymiany kulturalnej z programu „Młodzież w działaniu”. Dla uczestników projektów Erasmus + mobilność, BUŁGARSKIE SZKOLENIA wybiera staż w bułgarskich firmach, dla studentów i młodych ludzi z Hiszpanii, Francji, Włoch i innych krajów europejskich. Dla uczestników organizujemy transfery, kursy językowe, zakwaterowanie w czasie stażu, wizyty w miejscach historycznych i kulturalnych i pomoc w integracji w środowiskach językowych. Robimy codzienne monitorowanie wszystkich działań naszych praktykantów i pomagamy w ich integracji i wymianie międzykulturowej.

www.bulgariatraining.bg

Stowarzyszenie ARID

Stowarzyszenie ARID

Stowarzyszenie ARID powstało w sierpniu 2009 roku w Krakowie. Od momentu powstania celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju regionów, w tym przede wszystkim kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych. Stowarzyszenie ma również na celu ułatwianie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie w kształceniu ustawicznym dorosłych. W chwili obecnej Stowarzyszenie realizuje sześć projektów międzynarodowy w ramach ERASMUS Plus. Po szczegóły zapraszamy do zakładki „Projekty trwające”.

www.arid.org.pl

Hof und Leben GmbH

Hof und Leben GmbH

Hof und Leben GmbH ma duże doświadczenie w doradztwie dla rodzinnych przedsiębiorstw w rolnictwie / obszarach wiejskich od 6 lat. Hul prowadzi konsultacje dla producentów żywności, jak również producentów energii oraz wspiera innowacyjne koncepcje przedsiębiorczości i uruchamianie nowych przedsiębiorstw wzdłuż łańcucha wartości dodanej, jak również optymalizację istniejących sposobów prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa oraz gospodarki wiejskiej. Hul ma doświadczenie w tych dziedzinach, a zwłaszcza wiedzę o przyczynach sukcesu w przedsiębiorstwach rodzinnych.

www.hofundleben.de

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente –CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente –CPIP

Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente -CPIP-rumuńska organizacja pozarządowa, która działa w obszarze uczenia się przez całe życie. Od 2005 roku CPIP jest zobowiązana do uwzględniania zasady równości szans dla wszystkich obywateli w polityce publicznej i związanych z praktykami, jako integralna część demokratyzacji oraz stworzenie otwartego społeczeństwa, w celu ponownego zdefiniowania statusu i poprawy możliwości przedsiębiorczości i młodzieży. Wspieramy inicjatywy i programy działające i projektowe, które mają na celu współpracy i innowacji dla dobrych praktyk w tej dziedzinie. Głównym celem CPIP jest promowanie kształcenia ustawicznego przez wszystkie zainteresowane strony. Odbywa się to poprzez udział w różnych inicjatywach europejskich, a następnie uwzględnianie w działaniach regionalnych opracowanych produktów i rezultatów. CPIP wdraża programy i projekty związane z:

  • Możliwościami szkoleniowymi dla rozwoju obszarów wiejskich; Obszary wiejskie mogą zaoferować alternatywy dla zrównoważonej działalności i tworzenia miejsc pracy.
  • Zdrowiem i higieną pracy na obszarach wiejskich w obrębie głównego nurtu edukacji szkolnej na obszarach wiejskich i miejskich.

www.cpip.ro

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+, with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube