error_reporting(0); Стратегия | Birth of Ideas

Стратегия


За да се постигнат проектните цели ще разработим два основни интелектуални продукта:

  • иновативен модел за обучение в изграждане на творчески умения на млади предприемачи в селските райони и анализ на бизнес опит от селските територии (IMCRA модел) (O1). иновативен модел за Организация и модернизация на предприемачеството в селските райони (OMRA модел) (O2), за да се гарантира ефективното изпълнение на новите методи и инструменти, разработени в рамките на IMCRA модел.
  • Необходимостта проектът да бъде развит на транснационално ниво, се основава на оценката на партньорските организации, чийто анализ показва, че доста нисък процент младежи от селските райони успяват да се реализират на пазара на труда. Неоспорим факт е, че чрез споделяне на практики и обмяна на опит, може да се постигне заетост в засегнатите от безработица селски райони.

Birth Of Ideas project has been funded with support from the European Commission, under ERASMUS+,  with the reference number 2015-1-ES01-KA204-015658. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube